Tâm Y Sài Gòn được trang bị hiện đại

Để đảm bảo mọi chuẩn đoán chính xác, nhanh chóng và các dịch vụ chăm sóc hiệu quả nhất, Phòng khám đa khoa Tâm Y Sài Gòn đã đầu tư các trang thiết bị thế hệ mới nhất.

gieo-quang-phong-kham-tam-y-sai-gon-chuan-benh-tot

gieo-quang-phong-kham-tam-y-sai-gon-7

gieo-quang-phong-kham-tam-y-sai-gon-9

gieo-quang-phong-kham-tam-y-sai-gon-2

gieo-quang-phong-kham-tam-y-sai-gon-3

gieo-quang-phong-kham-tam-y-sai-gon-11

Tin tức liên quan