Khai trương Phòng khám Tâm Y Sài Gòn

Ngày 7/12/2018, Phòng khám Tâm Y Sài Gòn đã hoàn tất xây dựng và trang bị đầy đủ, đảm bảo tiêu chuẩn của một Phòng khám đa khoa chất lượng, hiện đại.

gieo-quang-phong-kham-tam-y-sai-gon-1

Ngay sau ngày khai trương, tất cả các chuyên khoa, dịch vụ của Tâm Y Sài Gòn sẽ chính thức bắt đầu hoạt động.

gieo-quang-phong-kham-tam-y-sai-gon-2

gieo-quang-phong-kham-tam-y-sai-gon-4

gieo-quang-phong-kham-tam-y-sai-gon-5

gieo-quang-phong-kham-tam-y-sai-gon-7

gieo-quang-phong-kham-tam-y-sai-gon-8

gieo-quang-phong-kham-tam-y-sai-gon-9

Tin tức liên quan